Personlig Reconnection

Detta är en session som bland annat handlar om att:

* Hitta sin livsväg

* Att nya vägar kan öppnas för dig

Från början var kroppens meridianer på din kropp sammankopplade med rutnätet som omger planeten. Detta rutnät var designat för att fortsätta utåt och återkoppla oss med ett oändligt större rutnät för att sedan sammankoppla oss med hela universum. Men under tiden som gått har vi istället blivit frånkopplade från dessa linjer. 

Personlig Reconnection (återkopplingen) ger oss nya axiatonala linjer som gör det möjligt för oss att normalisera unika vibrationsnivåer och frekvenser i kroppen, för healing och för det ultimata för vår utveckling.
Dessa axiatonala linjer är en del av ett parallellt- dimensionellt cirkulatoriskt system som drar till sig grundenergin för de förnyade funktionerna för kroppen.
Personlig Reconnection hämtar och aktiverar dessa nya linjer, tillåter och öppnar för utbytet av ljus och information, återkopplingen för DNA-kedjor och återföreningen med strängarna.

The Reconnection sessionen

The Reconnection består av 2 sessioner uppdelade under 2 påföljande dagar med en natts mellanrum. Det går även bra att ha en hel dag mellan session 1 och 2 tex måndag och onsdag. Varje session tar ca 45 min.

Jag avsätter 1,5 tim för varje klient och då ingår samtal.

Detta är en likadan session som den judiska zigenarkvinnan gjorde på Eric Pearl den helgen han fick frekvennserna till sig och blev en healer.
Detta kan du läsa om i boken ”Väck din inre healer” skriven av Eric Pearl.

healing333@live.se
0739-46 47 04